مخصوص سگ ها و گربه ها ProBiotic LIVE

 

مخصوص سگ ها و گربه ها ProBiotic LIVE

 

مرکز دانش

English page for ProBiotic Live

ProBiotic LIVE

آگاهی عمومی نسبت به مواد پروبیوتیک با سرعت زیاد در سراسر جهان در حال گسترش است. امروزه صاحبان حیوانات خانگی نیز با مشاهده اینکه مصرف روزانه باکتری‌های مفید موجب بهبود سلامت عمومی حیوانات آنها می‌شود، به اثرات مفید مواد پروبیوتیک پی می‌برند. این باکتری‌های "خوب" که میکروارگانیزم هم نامیده می‌شوند با ایجاد کولونی در احشاء نابالغ یا بازسازی احشاء آسیب دیده، عملکرد دفع باکتری‌های بیماری زا را بهبود می‌بخشند.

میکروارگانیزم پروبیوتیک، Enterococcus  faecium، موجود در ProBiotic LIVE از مجموعه پرورش باکتری NCIMB (مجموعه‌های ملی باکتری‌های صنعتی و دریایی) که شهرت جهانی دارد فراهم می‌شود و دلیل این انتخاب هم توانایی آنها در اجرای سازوکارهای خاص در دستگاه گوارشی میزبان است.